"เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล"

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม e-Commerce 
"เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล"โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต วันที่อาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓