กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคม SET SE 102 ปี 2020

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคม "SET SE 102 ปี 2020" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563