Smart Restaurant 2020 รุ่นมือโปร

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Restaurant 2020 รุ่นมือโปร พร้อมเยี่ยมชมบูธภายในงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563