MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า เป็นประธานเปิดงาน "MOC Biz Club Fair 2020
 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย" โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้กว่า 100 ธุรกิจ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม
และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในลำดับต้นๆ ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี