สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกวิกฤ COVID 19 โอกาสธุรกิจออนไลน์แบบ NEW Normal

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบนโยบายก่อนการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พลิกวิกฤ COVID 19 โอกาสธุรกิจออนไลน์แบบ NEW Normal โดยมีดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยประธาน MOC Biz Club ทั้ง 77 จังหวัดเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันย่ยน 2563