กรมพัฒนาธุรกิจการค้า "รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นรับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ผลงานด้านหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟท์อิเล็กทรอนิกส์(e-Certificate File) โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณห้งจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563