บทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการส่งเสริมธุรกิจโชวห่วย

นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ 
"Thailand weekly" (ออกอากาศวันอาทิตย์เวลา 07.30-08.00 น.) สถานีโทรทัศน์ Thairath TV
ประเด็น "บทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการส่งเสริมธุรกิจโชวห่วย" ณ ห้องอเนกประสงค์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 มีกำหนดออกอากาศในวันอาทิตย์ที่
27 กันยายน 2563 เวลา 07.30-8.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ Thairath TV