100,000 ไม้ยืนต้น หลักประกันทางธุรกิจ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน
"100,000 ไม้ยืนต้น หลักประกันทางธุรกิจ" โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วม
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563