พาณิชย์จับมือกลุ่มเซ็นทรัล จัดงาน ช้อปของดี วิถีไทย เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่งจำหน่าย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

พาณิชย์จับมือกลุ่มเซ็นทรัล จัดงาน ช้อปของดี วิถีไทย
 เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่งจำหน่าย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2563 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ธุรกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ร่วมจำหน่ายสินค้า ณ ชั้น 1 โซน Beacon 2,3 และ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน นี้
 
          นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อฟื้นฟูธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้และสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดการเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนระยะยาว ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ธุรกิจชุมชนนำผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 30 ธุรกิจ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริมออกงานจำหน่ายสินค้าในงาน "ช้อปของดี วิถีไทย" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 โซน Beacon 2, 3 และ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
         โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในงานมีทั้ง อาหารคาว-หวาน ขนมไทย และผลไม้ จากหลายๆ จังหวัด เครื่องเงินแฮนเมด จากจังหวัดนนทบุรี ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ย้อมสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงจากจังหวัด บึงกาฬ และผลิตภัณฑ์ถนอมผิวเป็นนวัตกรรมใหม่จากจังหวัดพิจิตร
 
         ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ได้ระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 โซน Beacon 2, 3 และ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตามเวลาการเปิดให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th
 
****************************************
 
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน                                                               ฉบับที่ 181 / วันที่ 23 กันยายน 2563