การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวร่างรูปแบบงบการเงินของสมาคมการค้าและหอการค้า

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรูปแบบงบการเงินของสมาคมการค้าและหอการค้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563