พาณิชย์ สนับสนุน "ฟู้ดทรัค" แก้ปัญหาว่างงาน

พาณิชย์ สนับสนุน "ฟู้ดทรัค" แก้ปัญหาว่างงาน
ยกระดับจากแผงลอยสู่ร้านอาหารเคลื่อนที่..มุ่งเจาะตลาดผู้บริโภคทุกกลุ่ม
ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่..แบบไม่จำเจ
พร้อมผลักดัน..ธุรกิจฟู้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจ..ช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น
 
                                            กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนกลุ่มธุรกิจ "ฟู้ดทรัค" ช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน ทั้งเป็นเจ้าของกิจการเองและเป็นลูกจ้างในธุรกิจ ยกระดับจากแผงลอยสู่ร้านอาหารเคลื่อนที่..มุ่งเจาะตลาดผู้บริโภคทุกกลุ่ม...บริการถึงที่บ้าน เตรียมจัดงาน "ฟู้ดทรัคมาร์ท" ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2563 สร้างบรรยากาศการบริโภคแบบใหม่..ตอบโจทย์วิถี New Normal ที่ไม่จำเจ พร้อมผลักดันธุรกิจฟู้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการ เพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
 
                                          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมนำโมเดลธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ "ฟู้ดทรัค" (Food Truck) มาช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน สำหรับกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งการเป็นเจ้าของประกอบกิจการเอง และเป็นลูกจ้างในธุรกิจ เบื้องต้น ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มฟู้ดทรัคร่วมกันผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถช่วยเหลือผู้ที่กำลังว่างงาน หรือกำลังมองหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งผลักดันให้ธุรกิจฟู้ดทรัคเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยการนำกิจการมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งกิจการฟู้ดทรัคมีราคารถยนต์และอุปกรณ์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างชัดเจน ช่วยลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินในการรับกิจการฟู้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อทำได้ง่าย สะดวก เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเอสเอ็มอีได้ง่ายมากขึ้น"
 
                                        "ทั้งนี้ กรมฯ เตรียมจัดงาน "ฟู้ดทรัคมาร์ท" (Food Truck Mart ) ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นการจัดงานเกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดทรัคครั้งแรกของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อกระตุ้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจในรายละเอียดของธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างถ่องแท้ ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การให้ความรู้แก่ผู้สนใจจะประกอบธุรกิจฟู้ดทรัค โดยกูรูด้านฟู้ดทรัคโดยเฉพาะ คือ อาจารย์ญาณเดช ศิรินุกูลชร ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/เครือข่าย/ธุรกิจฟู้ดทรัค ให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อ "เริ่มธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างไร...ให้สำเร็จ" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์"
 
                                        "2) การออกงานแสดงสินค้า "ฟู้ดทรัคมาร์ท" ณ บริเวณเต้นท์ตลาดนัด ภายในกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี โดยมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อแสดงศักยภาพและให้เห็นถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินเข้าร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจที่ต้องการลงทุนในธุรกิจฟู้ดทรัค เช่น ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน เอสเอ็มอีดีแบงก์ ฯลฯ เป็นต้น"
 
                                         รมช.พณ. กล่าวเพิ่มเติมว่า "ธุรกิจฟู้ดทรัคกำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศเริ่มเข้าสู่ตลาด ขยายสาขา และขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปของ "ฟู้ดทรัค" มากขึ้น เนื่องจากมีองค์ประกอบการดำเนินธุรกิจที่คล่องตัว เคลื่อนที่ไปหากลุ่มลูกค้า (ผู้บริโภค) ได้ทุกที่ในลักษณะการตลาดเชิงรุกที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้เพิ่มขึ้น และไม่ต้องจัดหาสถานที่ในการตั้งร้านที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชาชนต้องมีความระมัดระวังทั้งการเดินทาง การสัมผัสสิ่งของ และสุขอนามัย ทำให้ธุรกิจฟู้ดทรัคมีอัตราการขยายอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภค เป็นการยกระดับจากร้านอาหารแผงลอยสู่ร้านอาหารเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจฟู้ดทรัคกลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดทรัคทั่วประเทศประมาณ 2,500 คัน และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,600 ล้านบาทต่อปี"
 
                                        "จึงขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ เข้าร่วมงาน "ฟู้ดทรัคมาร์ท" (Food Truck Mart) ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 4939 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th" รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
****************************************
ที่มา : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                         ฉบับที่ 5 / วันที่ 23 ตุลาคม 2563