เริ่มธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างไร...ให้สำเร็จ

     นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรม หัวข้อ 'เริ่มธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างไร...ให้สำเร็จ' ให้ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางอาชีพ/ธุรกิจ และต้องการประกอบธุรกิจฟู้ดทรัค จำนวน 100 ราย วิทยากร คือ อาจารย์ญาณเดช ศิรินุกูลชร ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/เครือข่าย/ธุรกิจฟู้ดทรัค การอบรมฯ จัดขึ้นโดยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องม่วงมงคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า