" ดึง Food Truck แก้วิกฤตคนตกงาน "

  1.         "พาณิชย์ดึง Food Truck แก้วิกฤตคนตกงาน"
          นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สัมภาษณ์รายการ Zoom in ประเด็น พาณิชย์ ดึง Food Truck แก้วิกฤตคนตกงาน กำหนดออกอากาศ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 หลังข่าวพระราชสำนัก เวลาประมาณ 20.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิทัลทีวี ช่อง 10 บันทึกเทป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563