ของดีทั่วไทย ครั้งที่ 1

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจารค้า เป็นประธานการหารือ "ของดีทั่วไทย" ครั้งที่ 1 โดยมีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563