โปรดระวัง มิจฉาชีพปลอมใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล เตือนภัยประชาชนจะลงทุนต้องเช็คข้อมูลให้ดีจะได้ไม่โดนตุ๋น

โปรดระวัง มิจฉาชีพปลอมใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
เตือนภัยประชาชนจะลงทุนต้องเช็คข้อมูลให้ดีจะได้ไม่โดนตุ๋น
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบผู้ไม่หวังดีปลอมแปลงใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือแบบ พค.0401 หลอกให้ประชาชนหลงเชื่อว่าธุรกิจของตนเองน่าเชื่อถือจดทะเบียนจัดตั้งจริง ทั้งที่ความจริงตรวจสอบแล้วไม่มีตัวตน เร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีทางกฎหมาย เตือนผู้ไม่หวังดีให้หยุดการกระทำนี้ พร้อมแนะประชาชนควรเช็คข้อมูลนิติบุคคลผ่านช่องทางของกรมฯ ก่อนตัดสินใจลงทุน ป้องกันความผิดพลาดและสูญเสียทรัพย์สินตามมา
 
          นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจสำคัญด้านงานให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ งานบริการข้อมูลนิติบุคคลแก่ประชาชน ควบคู่กับการกำกับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล ซึ่งกรมฯ ได้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนมาโดยตลอดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และเกิดความน่าเชื่อถือในงานบริการของกรมฯ จากการตรวจสอบและได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนล่าสุดพบว่า มีธุรกิจหรือผู้ไม่หวังดีได้นำใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (แบบ พค.0401) ซึ่งเป็นเอกสารที่กรมฯ ออกให้ภายหลังที่รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว แต่ผู้ไม่หวังดีรายนั้นได้นำมาปลอมแปลงเป็นชื่อธุรกิจของตนเอง
 
         รองอธิบดี กล่าวต่อว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคลไม่พบว่า มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจริง และมีการตัดต่อข้อความที่ระบุอยู่ในแบบ พค.0401 ให้มีลักษณะว่าธุรกิจได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมฯ และนำไปอ้างความน่าเชื่อถือแก่ประชาชนที่พบเห็น ซึ่งถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ สร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือในการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลของกรมฯ อย่างมาก และเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 
         โอกาสนี้กรมฯ จึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการมีตัวตนของธุรกิจที่แน่ชัด สำหรับการตรวจสอบแบบ พค.0401 ว่าเป็นของจริงหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากชื่อของนิติบุคคลต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้น และต้องมีลายน้ำเป็นตราสัญลักษณ์กระทรวงพาณิชย์ หรือนำเลขทะเบียนนิติบุคคลไปตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลผ่าน 2 ช่องทางคือ 1) Moblie Application: DBD e-Service และ 2) เว็บไซต์กรมฯ www.dbd.go.th เท่านั้น (ค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เลือกหัวข้อบริการออนไลน์ จากนั้นเลือก บริการข้อมูลธุรกิจ และ DBD Datawarehouse+ ไม่เสียค่าบริการใดๆ และใช้งานระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองอธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
********************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                               ฉบับที่ 13 / 11 พฤศจิกายน 2563