โครงการสัมมนา "การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ"

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ" โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563