เปิดดวงรับทรัพย์ ธุรกิจ 1000 ล้าน

    นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน เปิดงานเสวนา "เปิดดวงรับทรัพย์ ธุรกิจ 1000 ล้าน" โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม โดยการเสวนาให้ครั้งนี้ เพื่อต้องการผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจ และปรับตัวให้เข้ากับทิศทาง
เศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งมีการให้ความรู้ และนำศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยมาเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อประสบความสำเร็จ ณ ห้องฉลาดเลอสรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563