แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปี 2563

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปี 2563" โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่
25 พฤศจิกายน 2563