ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริง ทั้งด้านการให้ความช่วยเหลือต่างๆ และแนวทางการส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง จากผู้ประกอบการ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจชุมชน (OTOP Select) โดยกรมฯ จะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจัดทำโรดแมพเพื่อวางแนวทางความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โอกาสนี้ ได้มอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารคีรีมันตรา (KEEREE MANTRA Restaurant) ด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล เช่น 'คนละครึ่ง' 'ช้อปดีมีคืน' 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' และ 'เราเที่ยวด้วยกัน' ทำให้สามารถกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี