รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2563

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2563
หน่วยงานระดับกรม อันดับ 7 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัล
Digital Government Awards 2020 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานระดับกรม
ที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ณ สโมสรทหารบก  วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563