พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็น วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งประเทศ พิธีฯจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓