กรมพัฒน์ฯ บูรณาการความร่วมมือ ก.ล.ต. ผลักดันตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ

กรมพัฒน์ฯ บูรณาการความร่วมมือ ก.ล.ต. ผลักดันตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือร่วมกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประเด็น แนวทางความร่วมมือการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โอกาสนี้ นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า