กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมหารือ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง(HKTDC)

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า และนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมหารือกับคณะผู้แทนองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง(HKTDC) ในประเด็นแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย ณ ห้องม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563