พาณิชย์....จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ให้กับโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ตามโครงการจิตอาสา "พาณิชย์....จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง" โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรการค้า พร้อมผู้บริหารของกระทรวงฯเข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563