MOU โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ครั้งที่ 3

MOU โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ครั้งที่ 3 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ครั้งที่ 3 กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 11 หน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตในชุมชน สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยสู่สากล ณ เวทีกลาง ภายในงาน \'OTOP CITY 2020\' อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563