ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นายสุพพัต อ่อนแสงคุณ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 64 (5/2563) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสมสวลี (31122)
ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564