การหารือนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสมาคมการค้า

 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยนายสนั่น อังอุบลกุล (รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นำคณะกรรมการฯ เข้าพบอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมสมาคมการค้า​ พร้อมทั้ง​ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564