กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 98 ปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 98 ปี นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 3 ท่าน นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส และผู้บริหารกรมฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงพาณิชย์ และเดินทางไปถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดแคนอก จ.นนทบุรี เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 98 ปี วันเสาร์ 16 มกราคม 2564