การสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมหารือกับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564