ประชุมหารือ กับ สพธอ.

นาย​ทศพล​ ทังสุบุตร​ อธิบดีกรมพัฒนาธุร​กิจการค้า​ พร้อมด้วยรองอธิบดี 2 ท่าน นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส ประชุมหารือร่วมกับ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และคณะ​ ประเด็น การจัดประชุมผ่านระบบ​ e-Meeting ณ​ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12​ กรมพัฒนาธุร​กิจการค้า​ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์​ 2564