พาณิชย์' เดินหน้า "ช่วยประชาชน" ลดค่าครองชีพ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ
 "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" ผ่าน Platform โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนเข้าร่วม
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม" มีแพลตฟอร์มเข้าร่วมลดราคากับกระทรวง
พาณิชย์ จำนวน 11 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย 1) foodpanda 2) Grab 3) Lineman 4) Robinhood
5) Gojek 6) Lazada 7) Shopee 8) Ohlala 9) จตุจักรมอลล์ 10) Lalamove และ11) ไปรษณีย์ไทย
ภายใต้แอพพลิเคชั่นThailandpostmart.com ดำเนินโครงการระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564