การประชุมคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลาง"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

นายพูนพงษ์​ นัยนาภากรณ์​ รองอธิบดีก​รมพัฒนาธุร​กิจการค้า​ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต​ พ​าณิชย์ตลาด" เพื่อหาแนวทางและวีธีการในการจัดการแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตร โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม​ ณ​ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ วันอังคารที่​ 9​ กุมภาพันธ์​ 2564