กรมพัฒน์ฯ เพิ่มกิจกรรมแผนพัฒนาโชวห่วย จับมือทุกพันธมิตรยกระดับร้านโชวห่วยทั่วประเทศ

กรมพัฒน์ฯ เพิ่มกิจกรรมแผนพัฒนาโชวห่วย
จับมือทุกพันธมิตรยกระดับร้านโชวห่วยทั่วประเทศ
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มกิจกรรมแผนพัฒนาโชวห่วย โดยให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านบริหารจัดการธุรกิจโชวห่วย สนับสนุนผู้ประกอบการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคละแวกร้านค้าเบื้องต้น ก่อนนำสินค้าเข้าจำหน่ายในร้าน เข้าคอนเซป ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้บ้าน ช่วยเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมพาท่องโลกดิจิทัล ค่อยๆ เรียนรู้และซึมซับการใช้เทคโนโลยีขยายตลาดและฐานลูกค้า รองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ ที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกประชาชน มั่นใจ โชวห่วยไทยครองใจผู้บริโภคท้องถิ่นได้แน่ ถ้าพร้อมปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนา
 
          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกรายย่อย หรือธุรกิจโชวห่วย ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน กำลังถูกคลื่นเทคโนโลยีสมัยใหม่ดิสรัปอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กอปรกับร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ได้ขยายธุรกิจ โดยการลดขนาดร้านค้าให้เล็กลงเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคระดับชุมชนในสังคมพื้นฐานของประเทศมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีและระบบเดลิเวอรีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกผู้บริโภค ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และได้ข้อมูลการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเฉพาะบุคคล ทำให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ผู้ประกอบการโชวห่วยท้องถิ่นจึงได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันจำเป็นต้องออกจากธุรกิจไป และร้านค้าที่ยังอยู่ในธุรกิจจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยตรงด้านยอดขาย ความท้าทายของธุรกิจโชวห่วยไทยจึงอยู่ที่การเข้าถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้า และการขยายฐานลูกค้า/การตลาดผ่านระบบอี-คอมเมิร์ซ ทั้งนี้ ร้านค้าโชวห่วยทุกขนาดจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจเป็นทุนตั้งต้น และต้องพร้อมปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาเพื่อให้สามารถตั้งรับได้ทุกสถานการณ์ ทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 
          อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า อีกสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญ คือ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาและผลักดันร้านค้าโชวห่วยให้เป็นร้าน สมาร์ทโชวห่วย โดยให้นำผู้ประกอบการเข้าสู่โลกดิจิทัลเพื่อเรียนรู้และซึมซับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยขยายฐานลูกค้าและขยายตลาด ช่วยลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ รวมถึง เพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกประชาชน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้ามากขึ้น ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละครึ่ง เราชนะ ม33เรารักกัน ฯลฯ ทำให้มีผู้สนใจเปิดร้านค้าโชวห่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และกระตุ้นให้มูลค่าการตลาดของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านบาทในปี 2563 และคาดว่าในปี 2564 จะมีมูลค่าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับร้านโชวห่วยท้องถิ่นในการเร่งพัฒนาร้านค้าและนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกระตุ้นยอดขาย/ลดต้นทุน มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นฐาน และเทคโนโลยีจะเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าร่วมและเข้าถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
 
        ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโชวห่วยท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม พัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2564 ครอบคลุมทั้ง 4 ภาคของประเทศ โดยพิจารณาจากจังหวัดที่มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการสมาร์ทโชวห่วยกับกรมฯ ในปี 2563 เป็นจำนวนมาก เช่น เชียงใหม่ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี หนองบัวลำภู สงขลา พังงา เป็นต้น และได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้จำนวน 3,500 ราย โดยจะมีการนำผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เรื่องบัญชี/ภาษี การปรับปรุงร้านค้าให้มีความทันสมัย สวยงาม สะอาด และมีความสะดวกสบายในการเลือกหาสินค้า เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
 
        รวมถึงสอนเทคนิคการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคละแวกร้านค้าเบื้องต้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรืออาศัยลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้เข้าถึงความต้องการสินค้าของลูกค้าอย่างแท้จริง ก่อนนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในร้าน ทำให้ไม่ต้องสต๊อกสินค้าเกินความจำเป็น สินค้าที่ได้รับความสนใจน้อยหรือไม่ได้รับความสนใจเลยก็ไม่จำเป็นต้องนำมาจำหน่าย เป็นการลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ ทำให้ร้านค้าโชวห่วยมีสินค้าที่เข้าคอนเซป ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้บ้าน ช่วยให้ผู้ประกอบการโชวห่วยท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย สินค้าชุมชน เทคโนโลยี POS สถาบันการเงิน รวมทั้ง บริการเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านค้าโชวห่วย อาทิ ตู้น้ำดื่ม ตู้เติมเงิน และการบริการจัดส่งสินค้า (เดลิเวอรี) ฯลฯ เป็นต้น
 
        และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมฯ ได้มีการนำเทคโนโลยี/ระบบการเรียนออนไลน์มาเสริมเข้ากับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ โดยได้จัดหลักสูตร e-learning จากร้านธรรมดา มาเป็น สมาร์ทโชวห่วย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีก บัญชี กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าโชวห่วย ความยาว 3 ชั่วโมง โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตร
 
         ผู้ประกอบการจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ และคู่มือความรู้ 3 เล่ม โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรีที่ dbdacademy.dbd.go.th ผู้ประกอบการโชวห่วยที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5986 สายด่วน 1570 e-Mail : bizpromotion.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
        ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกโชวห่วยขนาดกลาง จำนวน 18,735 ร้านค้า และ โชวห่วยขนาดเล็กประมาณ 400,000 ร้านค้า
 
#PoweredByDBD
 
*************************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                      ฉบับที่ 75 / วันที่ 24 มีนาคม 2564