กระทรวงพาณิชย์ร่วมใจตักบาตรกับชุมชน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกิจกรรม กระทรวงพาณิชย์ร่วมใจตักบาตรกับชุมชน โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมกันตักบาตรฯ บริเวณลานร่มไม้ ประตู 1 กระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564