กรมพัฒน์ฯ ลงพื้นที่กระตุ้นนักลงทุนรายใหม่เลือกใช้โมเดลแฟรนไชส์สร้างงาน สร้างอาชีพเป็นของตนเอง เพื่อช่วยเศรษฐกิจโคราชให้คึกคักอีกครั้ง หลังโควิดพ่นพิษ ทำธุรกิจซบเซาไปหลายเดือน

กรมพัฒน์ฯ ลงพื้นที่กระตุ้นนักลงทุนรายใหม่เลือกใช้โมเดลแฟรนไชส์ สร้างงาน
สร้างอาชีพเป็นของตนเอง เพื่อช่วยเศรษฐกิจโคราชให้คึกคักอีกครั้ง
หลังโควิดพ่นพิษ ทำธุรกิจซบเซาไปหลายเดือน
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แนะทางลัดให้ผู้ว่างงานใช้โมเดลแฟรนไชส์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่าย ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยเจ้าของแฟรนไชส์จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่าย ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น ประกอบกับหลายเดือนที่ผ่านมาโควิด-19 ระบาดหนักทำเศรษฐกิจซบเซาไปมาก ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ดำเนินการจัดงาน แฟรนไชส์สร้างอาชีพในส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยเยียวยาภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงช่วยเหลือคนตกงาน และคนที่ต้องการมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา เลือกนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแห่งแรกเนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ และเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
 
         นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน แฟรนไชส์สร้างอาชีพจังหวัดนครราชสีมา ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลนครราชสีมา ว่า หลายเดือนที่ผ่านมาโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจ ทั่วโลกซบเซา แม้แต่ประเทศไทยเองก็หลีกไม่พ้น ผู้ประกอบการบางรายปิดตัวและเลิกกิจการ เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่รายได้ถดถอยลง เมื่อสถานประกอบการปิดตัวลง พนักงานต้องถูกเลิกจ้างโดยได้รับเงินชดเชยจากนายจ้าง ซึ่งถือเป็นเงินก้อนสำคัญที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีพของตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต
 
       เพื่อเร่งช่วยเหลือเศรษฐกิจในระดับฐานราก ช่วยคนตกงานและคนที่ต้องการมีอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีหน้าที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง จึงเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองผ่านการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะสามารถทำเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้เพื่อดูแลคนในครอบครัว และยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข้งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2564 จะสร้างเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ให้ได้ 10,000 ราย จากธุรกิจแฟรนไชส์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง
 
         ธุรกิจแฟรนไชส์ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ว่างงานและผู้บริโภค มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มาก เพราะเจ้าของมีการพัฒนาธุรกิจของตนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคแล้วในระดับหนึ่ง และผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการผลิต ความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด และระบบบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทำให้ผู้ซื้อได้รับองค์ความรู้ที่ครบถ้วน เป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์และผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจำนวน 351 ธุรกิจ มีขนาดการลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นเป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเลือกขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้ ซึ่งมีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ
 
         การจัดงานในงานครั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คัดเลือกแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักแล้วจำนวน 40 ราย มาออกบูธนำเสนอธุรกิจและให้ผู้ที่สนใจเลือกซื้อ นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับกำลังทรัพย์ของตนเอง โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ยังมีเวลาให้ตัดสินใจอีกหลายวัน จึงขอเชิญชวนให้เข้ามาเลือกลงทุนแฟรนไชส์ภายในงานนี้ สำหรับธุรกิจดาวเด่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็ยังคงเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งภายในงานมากกว่า ครึ่งเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และคาดว่าจะมีคนโคราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก อธิบดีกล่าวในตอนท้าย
 
#PoweredByDBD
 
************************************
 
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจกรค้า                                                     ฉบับที่ 77 / 28 มีนาคม 2564