ประชุมพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการนำกระบวนการ ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการนำกระบวนการ ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องมาเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ทางกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564