แสดงความยินดี

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้
แสดงความยินดีแก่ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564