รมว.พณ.ขอบคุณรมช.วีรศักดิ์ ช่วยผลักดันนโยบายบรรลุเป้าหมาย พร้อมกับแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์กล่าวขอบคุณนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันให้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์บรรลุเป้าหมายด้วยดี พร้อมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โอกาสนี้ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงานฯ ด้วย ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564