กลยุทธ์การพิจารณาทรัพย์หลักประกันและบังคับหลักประกัน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การพิจารณาทรัพย์หลักประกันและบังคับหลักประกัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 100 ราย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันการเงิน สำนักงานทนายความ สำนักงานบัญชี สำนักงานบัญชีคุณภาพ และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564