กรมพัฒน์ฯ จับมือยูนิลีเวอร์ มอบชั้นวางสินค้าให้ร้านโชวห่วยกว่า 100 ร้านค้า พร้อมตั้งเป้า....ผลักดันร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย

กรมพัฒน์ฯ จับมือยูนิลีเวอร์ มอบชั้นวางสินค้าให้ร้านโชวห่วยกว่า 100 ร้านค้า
พร้อมตั้งเป้า....ผลักดันร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย
 
                                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือยูนิลีเวอร์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบชั้นวางสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลแก่ร้านโชวห่วยในจังหวัด 100 ร้านค้า เพื่อปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดลูกค้ามากขึ้น พร้อมปลูกฝังแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งเป้า...ผลักดันร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศสู่การเป็น "สมาร์ทโชวห่วย" สร้างความเข้มแข็งระยะยาว
 
                                              นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ร้านโชวห่วย หรือร้านค้าปลีกชุมชนขนาดเล็ก เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนขั้นพื้นฐาน การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยยกระดับให้ธุรกิจเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ การรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ เพื่อสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม
 
                                           โดยในวันนี้ (8 เมษายน 2564) กรมฯ ร่วมกับ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด นำชั้นวางสินค้ารีไซเคิลมอบให้ร้านโชวห่วยจำนวน 100 ร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มนำร่องในพื้นที่อำเภอปากช่องจำนวน 3 ร้านค้า คือ ร้านสมบัติ มินิมาร์ท ร้านเขาใหญ่สโตร์นิวส์ และร้านติ๊ก (หลายสิ่งลิตเติ้ลมาร์ท) พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ก่อนให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วยต่อไป
 
                                           รองอธิบดี กล่าวต่อว่า กรมฯ ขอขอบคุณบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยหันมาใช้ชั้นวางสินค้ารีไซเคิลมาใช้ทดแทนชั้นวางสินค้าแบบเดิม โดยชั้นวางสินค้าดังกล่าวผลิตจากบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้แล้ว (Post-consumer) อาทิ ถุงเติมน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า สบู่ แชมพู นำไปสร้างเป็นไม้เทียมและประกอบเป็นชั้นวางสินค้าที่มีความคงทน และมีอายุการใช้งาน 5-10 ปี ทั้งนี้ การนำชั้นวางสินค้ารีไซเคิลมาใช้ทดแทน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่แสดงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของร้านค้าโชวห่วย ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG Model) ของสหประชาชาติ (การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)
 
                                         สำหรับ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสมาร์ทโชวห่วยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้รับการพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันได้และมีการบริหารจัดการที่ดี มีกำไรเพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ ซึ่งการเสริมอาวุธให้กับร้านโชวห่วยถือเป็นวาระเร่งด่วนของกรม เพราะร้านโชวห่วยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคในทุกพื้นที่ อีกทั้งเป็นแหล่งการจ้างงานเป็นช่องทางการกระจายสินค้าของผู้ผลิตสินค้าชุมชนรวมถึงสินค้า OTOP และที่สำคัญยังเป็นช่องทางการช่วยเหลือประชาชนซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการและโครงการเราชนะ โชวห่วยจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้มแข็ง และเป็นรากฐานให้กับสังคมไทยต่อไป" รองอธิบดีกล่าวในท้ายที่สุด
 
                                        ผู้ประกอบการโชวห่วยที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5986 e-Mail : bizpromotion.dbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
                                        ปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมา มีร้านค้าโชวห่วยกว่า 25,960 ร้านค้า จากโชวห่วยทั่วประเทศ 400,000 ร้านค้าซึ่งกรมฯ และหน่วยงานพันธมิตร ได้ผลักดันร้านโชวห่วยทั่วประเทศสู่การเป็นร้านสมาร์ทโชวห่วยแล้ว จำนวน 31,357 ราย โดยในปี 2563 ธุรกิจโชวห่วยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากนโยบายการช่วยเหลือของภาครัฐผ่านโครงการบัตรสวัสดิการ คนละครึ่ง และเราชนะ โดยคาดว่ามียอดขายกว่า 2 ล้านล้านบาท และคาดว่ารายได้จะขยายตัวอีกในปี 2564 นี้
 
#PoweredByDBD
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                           ฉบับที่ 86 /วันที่ 8 เมษายน 2564