"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย  โดยวิธี Conference ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 27 เมษายน  2564