ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 65 (2/2564)

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล การประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 65 (2/2564) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสมสวลี (31122) ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564