เตรียมจัดงาน 'แฟรนไชส์สร้างอาชีพ'

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อเตรียมจัดงาน 'แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ฝ่าโควิด-19' ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกับ ผู้แทนสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564