กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจแฟรนไชส์...สมัครเข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ตอกย้ำความสำเร็จสู่ปีที่ 2 พิสูจน์ความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์

กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจแฟรนไชส์...สมัครเข้าร่วมประกวด
Thailand Franchise Award 2021 ตอกย้ำความสำเร็จสู่ปีที่ 2 พิสูจน์ความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน Thailand Franchise Award 2021 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
 
          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า แฟรนไชส์เป็นระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นโมเดลธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อย การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ นำไปสู่การขยายสาขาอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยอยู่รอดและสามารถขยายตลาดได้ในยุคโควิด-19
 
          เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ และสร้างการรับรู้แก่นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรพะทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดงาน Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021 เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยในปี 2564 เป็นปีที่ 2 ของการประกวด ได้กำหนดรางวัลออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล ประกอบด้วย
 
              ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
 
             ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
 
            ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
 
            ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
 
           ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
 
        สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคล เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับการพิจารณา และตัดสินเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล Thailand Franchise Award 2021 ต่อไป
 
        การปรับตัวเข้าหาวิกฤต และมองหาช่องทางการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ จะช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวข้ามทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โทร. 0 2547 5953 อีเมล : franchisedbd@gmail.com
 
#PoweredByDBD
 
***********************************************
 
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                   ฉบับที่ 101 / วันที่ 18 พฤษภาคม 2564