มัลลิกา เผย พาณิชย์ "กู้วิกฤติ" จุรินทร์ นำ "อบรมออนไลน์" ปรับตัว New Normal พิชิตธุรกิจ ฝ่าโควิด-19

มัลลิกา เผย พาณิชย์ "กู้วิกฤติ" จุรินทร์ นำ "อบรมออนไลน์" ปรับตัว New Normal พิชิตธุรกิจ ฝ่าโควิด-19
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 น.
 
                                        นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากรายงานความก้าวหน้าของการติดตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการปรับยุทธศาสตร์รองรับวิกฤติโควิด-19 และรูปแบบการทำธุรกิจและค้าขายยุค New Normal โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
                                           ล่าสุดนั้น กระทรวงพาณิชย์จะมีการอบรมการค้าขายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรมัคคุเทศก์ ยุค New Normal ปรับตัวอย่างไรให้รอด รุ่น 2 อบรมระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค.2564 และหลักสูตรก้าวถูกทิศ พิชิตธุรกิจออนไลน์ ยุค New Normal จะอบรมระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
                                          "ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์ ด้านการใช้โซเซียลมีเดียในการค้าขาย และด้านการถ่ายภาพ มาถ่ายทอดความรู้การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการขาย และการนำเสนอสินค้าให้โดนใจผู้บริโภค เพราะผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว สถานประกอบการหลายแห่งจำเป็นต้องหยุดกิจการลงชั่วคราว บางแห่งเลิกกิจการ แรงงานถูกเลิกจ้าง ตลอดจนพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนโดยใช้ออนไลน์มากขึ้น จึงเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงพนักงานประจำที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้ที่ต้องการทำงานที่บ้าน และผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ ให้มีความรู้ในการทำการค้าออนไลน์ เพื่อสร้างอาชีพ หารายได้ และรับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal " นางมัลลิกา กล่าว
 
                                          รายงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่ามีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ใน 2 หลักสูตรดังกล่าวเข้าสมัครถึงวันที่ 18 พ.ค.2564 ที่ www.dbd.go.th และได้เลือกหัวข้ออบรมสัมมนา ซึ่งข้อมูลพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จะได้มีการอบรมต่อยอดอย่างต่อเนื่องต่อไปสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์และเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2547 5959 อย่างไรก็ตามนโยบายโดยการนำของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ นั้นสั่งการชัดเจนไม่ให้เรื่องโรคระบาดและใดๆเป็นอุปสรรคของการพัฒนาธุรกิจการค้าหรือการให้บริการจากกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและทุกกรมของกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับยุทธศาสตร์รองรับวิกฤตและมีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ