วันกิติยากร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืนสุทธนารีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นำพานพุ่มดอกไม้ไปวาง

ณ พระอนุสาวรีย์มหาอำมาตย์เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนืองในโอกาสวันกิติยากร วันที

8 มิถุนายน 2564 โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีฯ