พาณิชย์ จับมือ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" จัดกิจกรรม "ฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร Go Online" ผลักดันเกษตรกรไทยเป็นผู้ค้าออนไลน์เต็มตัว

พาณิชย์ จับมือ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

จัดกิจกรรม "ฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร Go Online" ผลักดันเกษตรกรไทยเป็นผู้ค้าออนไลน์เต็มตัว

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" จัดกิจกรรม "ฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร Go Online" เน้นเรียนรู้เคล็ดลับปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมผลักดันเกษตรกรไทย 268 กลุ่มสู่ผู้ค้าออนไลน์เต็มตัว ปรับวิธีคิด เพิ่มช่องทางการตลาด เน้นเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า "รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ดำเนินการผ่านนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต และให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยเร็ว ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จับมือกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และมีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัด รวมทั้ง ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ จำนวน 268 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม "ฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร Go Online" เพื่อเสริมสร้างความรู้การขยายช่องทางการตลาดผ่านระบบออนไลน์ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยในระยะยาว"

"กิจกรรม "ฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร Go Online" เน้นพัฒนาให้เกษตรกรไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้รับความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร โดยจัดในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ายุคใหม่และการค้าออนไลน์มาให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร เช่น เปิดโลกออนไลน์บน Social Media โดยพูดถึงภาพรวมการทำการค้าผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Facebook Fanpage อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังสอนเทคนิคการทำการตลาดผ่าน Facebook เช่น การขายสินค้าผ่านการไลฟ์สด และการลงโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอัพเดตรูปแบบ (Features) ใหม่ๆ ที่ Facebook พัฒนามาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด เป็นต้น"

"นอกเหนือจากการอบรมให้ความรู้เกษตรกรในครั้งนี้แล้ว กระทรวงฯ ยังมีแผนการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ และร่วมมือกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำของประเทศในการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ให้สามารถขยายช่องทางการตลาดได้หลากหลาย รวมทั้ง เข้าถึงคู่ค้าและผู้บริโภคได้ตรงจุดมากที่สุด เกษตรกรและผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ และโครงการอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th" รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 และ อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

 #PoweredByDBD

*************************************

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                            ฉบับที่ 109 / วันที่ 8 มิถุนายน 2564