การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2564

นา​ยบุณยฤทธิ์​ กัลยาณมิตร​ ปลัดกระทรวงพาณิชย์​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว​ ครั้งที่​ 6/2564 โดยมีนายทศพล​ ทังสุบุตร​อธิบดี​กรมพัฒนาธุ​รกิจการค้า​ และนางสาวปัทมาวดี​ บุญโญภาส​ รองอธิบดี​กรมพัฒนาธุ​รกิจการค้า​ เข้าร่วมฯ​ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ ด้วย​ Application​ Zoom​ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ​ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ​ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์​ 1 ชั้น​ 11​ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์​ วันพุธที่​ 23​ มิถุนายน​ 256