ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ปี 2564

 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ปี 2564 Thailand Franchise Award 2021 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564