กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านอีคอมเมิร์ซ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร "ปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ : Online Marketing Genius" รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม นี้

กรมพัฒน์ฯ  ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านอีคอมเมิร์ซ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร     "ปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ : Online Marketing Genius" รุ่นที่ 1  ให้แก่ผู้ประกอบการ   ฐานรากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม นี้

                                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  YEC  หอการค้าไทย  แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ  เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club  สถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ  เตรียมจัดอบรมออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Zoom  ด้วยหลักสูตร "ปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ : Online Marketing Genius" รุ่นที่ 1 (OMG#1) ภายใต้คอนเซปต์ "บุกตลาดออนไลน์ สร้างยอดขายทะลุล้าน"  เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

                                     นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการฐานรากที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งส่วนใหญ่จำเป็นต้องหยุดกิจการลงชั่วคราว หรือบางรายต้องเลิกกิจการไป  ส่งผลให้แรงงงานในชุมชนถูกเลิกจ้าง ประกอบกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น  ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผู้ประกอบการฐานรากจำเป็นต้องเร่งศึกษา ทำความเข้าใจ และปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

                                     "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการฐานรากเสมอมา จึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา หอการค้าจังหวัด สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย e-Marketplace และโลจิสติกส์ฯ  เตรียมจัดอบรมออนไลน์หลักสูตร "ปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ : Online Marketing Genius"     รุ่นที่ 1 (OMG#1) ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564 โดยหลักสูตรดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลอดออนไลน์ (Digital Marketing) อย่างเข้มข้น จำนวน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง พร้อมฝึกปฏิบัติ (Workshop) ทดลองขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำอย่าง Shopee, Lazada, JD Central และ Amvata เพื่อกระตุ้นยอดการซื้อ-ขายสินค้า  การทำโปรโมชัน  และการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มได้อย่าง       มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ   หลังจากนั้น  กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจะร่วมกันคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละกลุ่มจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ (Pitching) ในงานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2021 เพื่อเป็น "สุดยอด  e-Commerce Genius แห่งปี" รวมถึงจะได้รับสิทธิในการเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แบบตัวต่อตัว ทั้งด้านการนำเสนอเรื่องราว (Story Telling) ด้านการนำเสนอสินค้า (Product Presentation) ด้านการทำตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) และด้านการนำเสนอผลงาน (Pitching) และจะได้รับสิทธิพิเศษจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตรอีกด้วย"

                                     ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0 2547 5961 และสายด่วน 1570 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า            ฉบับที่  132  / 2 สิงหาคม 2564